Företag

För många företagare och lantbrukare är fastighetens tak en stor outnyttjad resurs. Fastigheterna har ofta stora takytor och de ofta platta taken möjliggör dessutom att fritt kunna vinkla solpanelerna för optimal energiproduktion. Köpcentrum, kontor och livsmedelsbutiker förbrukar mycket energi för att kyla sina lokaler på sommaren – precis då solcellerna producerar som mest energi.

Obestridlig lönsamhet

Det finns idag goda skäl till varför allt fler fastighetsägare satsar på solkraftsproduktion. En investering i solenergi är en lönsam affär för dig som fastighetsägare oavsett hur man räknar på det. Det beror bland annat på att kostnaden för tillverkningen av solpaneler minskat med 80% sedan 2010. Skatter och regelverk har ständigt förändras till fastighetsägarens fördel de senaste åren helt i linje med Sveriges mål om en fossilfri energiproduktion år 2040.

En grönare företagsprofil

Dagens samhälle blir allt mer medvetet och våra kunder och målgrupper ställer allt större krav på sina företags aktiva medverkan till en grönare planet. Många undersökningar visar på att de företag som kan uppvisa en tydlig miljöprofil får ett starkare varumärke. Att idag inte ha med miljön på dagordningen är ett säkert sätt att sakta men säkert stanna i det förflutna och inte minst att riskera vår framtid.

Ökat oberoende

I en tid då alla varor och tjänster är mer eller mindre beroende av en fungerande elförsörjning och hackersäkra system blir det allt viktigare att investera i ett ökat oberoende. I framtiden tror vi att viktiga funktioner som nödbelysning, datorservrar och kassaapparater kommer att fungera även om det stora elnätet rubbas. Genom småskaliga lokala energiproducenter med lämplig lagring kan detta bli en realitet. Utveckling av batterier och lagring går idag i en rasande fart och det kommer hela tiden nya möjligheter. Dessutom uppvisar dagens lagringsmarknad samma lovande prisutveckling som solpanelerna gjorde för 10 år sedan.

Lönar det sig att vänta?

Det finns ingenting som tyder på att investeringskostnaderna för solkraftverk kommer att minska. Tvärtom är det mycket möjligt att de pengar som regeringen har avsatt till det generösa investeringsbidraget på 30% kommer att ta slut, minskas eller ta bort helt under 2019.

De senaste 30 åren har vi sett hur tillverkningskostnaden av solpaneler har minskat med 97% procent. Det kan tolkas som att priserna skulle kunna fortsätta sjunka, men faktum är att de i princip har nått botten. Visst skulle de kunna sjunka ytterligare ett par procent eller ny billigare teknik skulle kunna utvecklas men det finns inget som pekar på att detta kommer att ske inom överskådlig tid. 

Happy little girl with big sunglasses looking at the sun

Även de mest lovande nya innovationer kräver åratal av utveckling och investeringar innan de finns på marknaden till ett rimligt pris. Vad vi däremot vet med säkerhet är att vi just nu har statens investeringsbidrag på 30% att räkna med. Däremot finns det farhågor om att bidraget kommer att fasas ut de närmsta åren. 

I Sverige har vi förhållandevis låga elpriser i jämförelse med resten av världen tack vare vår vattenkraft men också på grund av kärnkraftverken. Det är redan nu beslutat att ytterligare tre av Sveriges kärnkraftverk kommer att stängas under de närmaste åren som en del av arbetet mot en fossilfri elproduktion 2040. Skulle Sveriges elpriser börja stiga och elräkningarna bli högre så blir det desto lönsammare att äga en egen solkraftsanläggning.

“Som fastighetsägare vill jag alltid säkra elkostnaderna. Om vår huvudsakliga värmekälla lägger av så går vår reservkraft med elpatroner och elvattenberedare igång. Genom att producera vår egen solel kan reservkraften gå som normaldrift så fort solen skiner istället för att vara en dyr nödlösning. Då kan vi nyttja det enklaste uppvärmningssystemet vi har.”
Mats Johansson
Fastighetsägare

Allt är inte guld som glimmar

Innan du väljer installatör behöver du se till att de följer alla konstens regler. Solenergi är fortfarande en ny bransch i Sverige och det finns fortfarande risk för att anlita installatörer som inte uppmärksammat alla lagkrav och förordningar. Gör dig själv och din anläggning en tjänst – be dem fylla i checklistan!

Vanliga frågor

Med dagens låga elpriser tar det ungefär 8 – 12 år för anläggningen att betala sig själv. Däremot finns det mycket som talar för att framtidens elpriser kan komma att öka och då betalar ditt solkraftverk av sig självt än snabbare.

De flesta leverantörer lämnar en garanti på 25 år. Det innebär att anläggningen ska producera minst 80% av den energi som anläggningen producerade som ny. Detta har dock ingenting att göra med hur länge en anläggning kan producera. Om man investerar i en anläggning med material och installation av hög kvalité så fungerar anläggningen uppskattningsvis 30 – 50 år. Anläggningar av sämre kvalité håller tyvärr inte längre än till att fästskruvarna rostat upp och solpanelerna lossar från taket. Det tar uppskattningsvis 8 – 15 år.

Läs mer

Det beror på hur stor anläggning du vill bygga. Investeringsbidraget betalar 20% av din investering, men har ett maxbelopp på 1,2 miljoner kronor. Du kommer med största sannolikhet aldrig  att nå upp till det maxbeloppet eftersom att din anläggning begränsas i storlek av de skatteregler som idag gäller vid stora anläggningar. 

Nej. Sedan den 1 juli 2017 behöver solelsproducenter inte betala skatt på den egentillverkade solel som de själva konsumerar. Detta gäller under förutsättningen att solkraftsanläggningen ej överstiger 255 kWp.

Läs mer om energiskatt

Det är många saker som är viktiga innan du upphandlar en anläggning och  det är här vi som leverantörer kommer in och hjälper dig. Bland annat ska det samrådas med nätägaren som ska ta emot er överskottsproduktion ifall kablar och annan utrustning klarar av att hantera överskottet från er anläggning. Vi behöver även hjälpa er med att analysera er förbrukning över timmar och dagar de senaste åren för att optimera solkraftsproduktionen för maximal lönsamhet anpassat till er verksamhet. Dessa frågor och många fler behöver utredas innan en solanläggning slutligen handlas upp.

Läs mer om att köpa en solkraftsanläggning

 

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid