Privatperson

Att installera en solcellsanläggning på villan är en investering för framtiden. Du blir mindre känslig för ökade elpriser och säkrar en stor del av din elförsörjning för minst 35 år framåt. Det är dessutom inte bara du och dina barn som har nytta av investeringen, utan alla som lever på vår planet.

Sedelpressen på taket

Att investera i solceller är att göra en god gärning för både miljön och din egen skull. Du kan både sälja elen och använda den själv. Det går vanligtvis inte att räkna med att täcka hela ditt elbehov med egna paneler, om nätterna och mörka dagar kommer du att behöva köpa av din elleverantör. Trots det betalar anläggningen sig själv allt eftersom tiden går! Varje kilowatt som din anläggning producerar är sparade pengar på elräkningen. Om det tar åtta eller tolv år för anläggningen att betala av sig själv är svårt att säga, det beror på elpriserna och på politiska beslut. Dessutom finns det flera olika lovande perspektiv på de ekonomiska fördelarna. Det har vi skrivit mer om i vårt faktarum här på hemsidan. 

När bidraget försvinner, elpriserna stiger eller klimatförändringarna avstannar vet vi inte. Det enda vi vet är att sedelpressen fungerar så länge som solen lyser. 

1 %
av svenskarna tror att solenergi kommer att vara Sveriges främsta energikälla år 2050

Källa: samhällsbarometern 2017

Så fungerar solenergi

När solens strålar träffar panelerna omvandlas solens energi till el. Eftersom solpanelerna producerar likström så behövs en växelriktare som gör om likströmmen till användbar växelström. Efter växelriktaren går strömmen in i din elcentral. I första hand används elen i din fastighet men om du producerar mer än du använder i din fastighet just då går elen in på Sveriges elnät och säljs till den elhandlare du valt. Detta sker helt automatiskt efter att din nätägare har bytt ut din elmätare.  För att ha överblick över din anläggnings produktion och konsumtion kan du välja att installera en övervakare. Då kan du via din telefon eller dator se vad din anläggning producerar just nu.

Allt är inte guld som glimmar

Innan du väljer installatör behöver du se till att de följer alla konstens regler. Solenergi är fortfarande en ny bransch i Sverige och det finns fortfarande risk för att anlita installatörer som inte uppmärksammat alla lagkrav och förordningar. Gör dig själv och din anläggning en tjänst – be dem fylla i checklistan!

Vanliga frågor

  • Takytan vetter mot syd, öst eller väst.
  • Huset har en fri takyta på  10m2 eller mer.
  • Takytan är så fri från skuggor som möjligt.
  • Taket behöver inte bytas de nästkommande 25 åren.
  • Takytan har en vinkel mellan 20-60°.

Ja, det finns idag lösningar som gör att du kan lagra din överskottsel från solpanelerna i batterilösningar. Detta är framför allt för off grid-lösningar men är även möjligt på en anläggning som är kopplad till elnätet. I dagsläget är det dock mer ekonomiskt att sälja sin överskottsel och köpa tillbaka den vid behov. Kontakta oss för mer information om batterilösningar!

Alla fastigheter som investerar i solenergi har sedan 10april 2019 rätt till 20% bidrag! Varje år finns det en viss pott med pengar som alla kan ansöka om investeringsbidrag ifrån, så oavsett om du har bestämt dig för när din solanläggning ska installeras eller inte så rekommenderar vi att du söker din investeringsbidrag så fort som möjligt. På så sätt har du fått din plats i kön. Vi hjälper ofta till med att söka investeringsbidrag direkt på plats under våra möten.

Ja, det kan du göra under förutsättning att utrymme finns. Det har fastställts en schablon-ROT vilket innebär att 30% av anläggningens kostnad går att söka ROT på. Vilket i praktiken innebär 9% av totalkostnaden. Observera att det inte går att kombinera ROT-avdrag och investeringsbidrag.

Vi på Gothia Solenergi brukar rekommendera att prioritera investeringsbidraget eftersom att det brukar innebära mindre jobb både för oss och dig.

Läs mer om ROT-avdrag

En solanläggnings hjärta är växelriktaren, den är kopplad till elnätet. För att växelriktaren ska starta måste den alltså ha ström från nätet. Blir det då strömavbrott på elnätet stängs växelriktaren av och solcellsanläggningen slutar att producera. Detta är en säkerhetsåtgärd för att din anläggning inte ska kunna skicka spänning “bakvägen”. Behöver elnätet repareras eller något arbete utföras måste de som jobbar med detta veta att det inte finns någon spänning i kablarna från något håll.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid