Ekonomi

Att installera en solcellsanläggning på villan är en investering för framtiden. Du blir mindre känslig för ökande elpriser och säkrar en stor del av din elförsörjning för minst 35 år framåt. Det är inte bara du och dina barn som har nytta av investeringen, utan alla som lever på vår planet tack vare de minskade utsläppen. Så varför vänta?