Installation_2018

Därför är solenergi en strålande idé

5 anledningar till en grönare energikonsumtion

Billigare elräkningar

Solpaneler går ut på att du skapar din egen el istället för att köpa. Det betyder att så fort det är ljust ute kommer din fastighet att drivas av egen el. Det här innebär så klart att du får minskade elräkningar redan från dag ett. Det kan också ses som att du investerar dina sparpengar i ett kraftverk istället för att förvara dem på ett bankkonto – ditt solkraftverk kommer ge dig en betydligt bättre ränta!

Lång livslängd

De flesta av de solpaneler som säljs idag har en garanti på 25 år, men vi vet redan nu att de kommer hålla betydligt längre än så. I solbranschen är vi överens om att de har en livstid på minst 30-40 år. Kort sagt betyder det att efter de första 8 – 12 åren har solkraftverket betalat av sin egen investering tack vare alla sparade elräkningar, och därefter kommer de att fortsätta generera sparade pengar i minst ett par decennier framåt.

Försäljning av överskottsel

All el som produceras i ditt solkraftverk måste utnyttjas så snart den har skapats. Om din fastighet inte behöver all elen där och då kommer överskottet automatiskt skickas ut och säljas på Sveriges elnät så att någon annan kan få ta del av din miljövänliga el. Du väljer själv vilket elbolag du vill sälja din överskottsel till.

Bra för miljön

Samtidigt som dina paneler tyst och effektivt arbetar på ditt tak och gör skillnad för din plånbok så gör du självklart också skillnad för klimatet. Det är ju det absolut viktigaste i den här nya elrevolutionen! Genom att gå över till miljövänlig el är du med och förändrar den svenska elmarknaden i en tid där vi sakta men säkert ska avveckla våra kärnkraftverk. Själva solanläggningen har betalat sig själv miljömässigt på ungefär två år, och tiden därefter har du drastiskt minskat det ekologiska avtrycket för din fastighets elförbrukning.

Investeringsbidrag

Tack vare att svenska staten just nu betalar 20% av din investering blir det totala priset för din solanläggning betydligt lägre. Investeringsbidraget är ett hjälpmedel för att vi enklare ska nå klimatmålen, 2040 ska Sverige nämligen drivas helt på miljövänlig el! Eftersom att bidraget gör din investering billigare kommer det också ta kortare tid innan du sparat igen pengarna som du investerat i ditt solkraftverk.

Ökat fastighetsvärde

Så snart din fastighet har ett producerande solkraftverk kommer din fastighets värde ha ökat med minst samma summa som investeringen. Detta beror på att din fastighet nu har lägre driftskostnader än grannen, och kommer att ha det under många år framöver! Idag arbetar många av våra svenska instanser hårt för att hitta lösningar för att skydda vårt högteknologiska samhälle mot attacker mot vår energiförsörjning och it-system. Värdet på fastigheter som kan försörja sig på egen hand vid kriser och störningar på elnätet kommer hela tiden att öka. Med hjälp av lagringsmöjligheter kopplade till solkraftverket blir fastigheten säkrad för strömavbrott och andra driftstörningar i elnätet och kan fortsätta att upprätthålla vitala hjälpmedel så som uppvärmning, kyl, frys och laddning av telefoner.

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig med att ta reda på hur solpaneler hade kunnat gynna dig och dina fastighet!

Hur mycket pengar omsätter ett solkraftverk?

kWp X elpris X livslängd

Solpaneler producerar tusentals kWh varje år. Genom att gångra årsproduktionen med marknadens elpris är det därför enkelt att räkna ut dess totala vinst. Däremot finns det ingen som vet vad elpriset kommer att vara imorgon, om en månad eller om 10 år. En genomsnittlig villaanläggning på 8 kWp kommer med dagens elpris att producera ungefär 300 000 kr under sin livstid. Skulle däremot priserna framöver till t ex 2 kr skulle den totala vinsten snabbt närma sig 500 000.
Läs mer om lönsamhet

Få 20% i solcellsbidrag

Tack vare att svenska staten just nu betalar 20% av din investering blir det totala priset för din solanläggning betydligt lägre. Bidraget har funnits i olika varianter sedan 2009 och gäller för alla kostnader som berör solkraftverket. 

När får jag igen pengarna?

De flesta produkter som går att köpa idag är investeringar som inte går att få igen ekonomiskt. Ur det perspektivet är det egentligen ganska fantastiskt att en investering i solpaneler inte bara hjälper miljön och minskar dina avgifter, utan att de dessutom blir en lönsam affär. Vi brukar använda oss av tre olika förklaringsmodeller för att skapa förståelse för återbetalningstiden.

Stanna tiden

Om vi bara hade vetat vad Sveriges elpriser, skatter och bidrag kommer att vara om tre eller tjugo år framöver hade vi enkelt kunnat räkna ut hur lång tid det tar innan du fått tillbaka investeringen. Men eftersom ingen kan se in i framtiden brukar de flesta energirådgivare utgå från dagens nivåer. Då brukar återbetalningstiden ta mellan åtta och tolv år beroende på vilka förutsättningar din fastighet har. Din återbetalningstid beror alltså på hur framtiden kommer utspela sig. Det finns idag de som ser tecken på att elpriserna kommer att bli allt dyrare och i ett sådant scenario minskar din återbetalningstid i samma takt. På samma sätt blir den längre ifall elpriserna skulle sjunka. Det enda vi med säkerhet vet är att elpriserna inte kommer se likadana ut under de kommande tjugofem åren.

Ditt fasta elpris

När din anläggning är projekterad och installerad vet vi:

O

Att solen kommer fortsätta att skina

O

Att solpanelerna kommer att producera i minst 25 år

O

Det exakta beloppet du investerat i din solanläggning

O

Mängden solenergi du kommer producera i genomsnitt per år

Med denna fakta kan vi genom enkla uträkningar konstatera att du kommer att ha ett eget solkraftverk som producerar el för en kostnad mellan 35 och 55 öre per kilowatt. Detta priset är helt oberoende av vad som händer på Sveriges elmarknad. Med andra ord, kostnaden kommer inte att ändras över tid till skillnad från det rörliga priset på marknaden. Dessutom slipper du de elskatter och andra avgifter som tas ut av elbolagen när du köper din el. Du får också ett ökat oberoende som i en framtid då energilagring blir allt mer ekonomiskt försvarbar kan göra dig självförsörjande på elektricitet.

Fastighetsmarknaden

Låt oss leka med tanken att du ska investera 300 000 kr och att du har hela kapitalet på banken. Din ränta på banken är låg så som den vanligtvis är. Du funderar över vad du ska välja att investera dina pengar i för att över tid kunna få dem att växa:

1.

En ny bil

Värdet i din bil efter 10 år ligger troligtvis runt 10% av nybilspriset.

2.

Ett nytt kök

Värdet i ditt kök efter 10 åt motsvarar troligtvis knappt hälften av den investering du gjort.

3.

Ett nytt garage

Värdet i ditt garage efter 10 år kommer vara ungefär samma som när du investerade i det och det är mycket troligt att din fastighet ny skulle säljas för ett högre pris än tidigare.

Vilket alternativ skulle du valt? Att investera i en solkraftsanläggning påminner mest om alternativ 3. Om du säljer din fastighet om 10 år har du en anläggning som kommer att producera energi i kanske 20 - 30 år till och därmed kommer minska de framtida ägarnas driftskostnader. Det leder i sin tur till att din fastighet har ett högre värde än grannens identiska fastighet utan solkraftsanläggning som därmed också kostar mer per år i drift. Vår tes bekräftas av fastighetsmäklare i Danmark som påvisar att fastigheter med solkraftverk stiger mer i värde än investeringen vid en försäljning. Svaret på när du får tillbaka investeringen - ja det är när du säljer din fastighet.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid