Återbetalningstid för solkraftverk

De flesta produkter på marknaden idag är investeringar som inte går att få igen. Hur lång tid tar det att få tillbaka investeringen i en bil eller i ett nytt kök? Utifrån det synsättet är det egentligen ganska fantastiskt att en investering i solenergin inte bara hjälper miljön och minskar dina utgifter, utan att den dessutom blir en lönsam affär med tiden. Vi brukar använda oss av tre olika sätt för att skapa förståelse för återbetalningstiden.

Stanna tiden

Om vi bara hade vetat vad Sveriges elpriser, skatter och bidrag kommer att vara om tre eller tjugo år framöver hade vi enkelt kunnat räkna ut hur lång tid det tar innan du fått tillbaka investeringen. Men eftersom ingen kan se in i framtiden brukar de flesta energirådgivare utgå från dagens nivåer. Då brukar återbetalningstiden ta mellan åtta och tolv år beroende på vilka förutsättningar din fastighet har. Din återbetalningstid beror alltså på hur framtiden kommer utspela sig. Det finns idag de som ser tecken på att elpriserna kommer att bli allt dyrare och i ett sådant scenario minskar din återbetalningstid i samma takt. På samma sätt blir den längre ifall elpriserna skulle sjunka. Det enda vi med säkerhet vet är att elpriserna inte kommer se likadana ut under de kommande tjugofem åren.

Ditt fasta elpris

När din anläggning är projekterad och installerad vet vi följande:

– Solen kommer att fortsätta skina
– Solpanelerna kommer att producera minst 25 år
– Beloppet du investerat i din solanläggning
– Mängden solenergi du kommer producera i genomsnitt per år

Med denna fakta kan vi genom enkla uträkningar konstatera att du kommer att ha ett eget solkraftverk som producerar el för en kostnad mellan 35 och 55 öre per kilowatt. Detta priset är helt oberoende av vad som händer på Sveriges elmarknad. Med andra ord, kostnaden kommer inte att ändras över tid till skillnad från det rörliga priset på marknaden. Dessutom slipper du de elskatter och andra avgifter som tas ut av elbolagen när du köper din el. Du får också ett ökat oberoende som i en framtid då energilagring blir allt mer ekonomiskt försvarbar kan göra dig självförsörjande på elektricitet.

 

Fastighetsmarknaden

Låt oss leka med tanken att du ska investera 300 000 kr och att du har hela kapitalet på banken. Din ränta på banken är låg så som den vanligtvis är. Du funderar över vad du ska välja att investera dina pengar i för att över tid kunna få dem att växa:

Alternativ 1: Du investerar 300 000 kr i en helt ny bil. Värdet i din bil efter 10 år ligger troligtvis runt 10% av nybilspriset.

Alternativ 2: Du investerar 300 000 kr i ett nytt kök. Värdet i ditt kök efter 10 år motsvarar troligtvis knappt hälften av den investering du gjort.

Alternativ 3: Du investerar 300 000 kr i ett nytt garage till ditt hus. Värdet i ditt garage efter 10 år kommer antagligen att vara ungefär samma som när du investerade i det och har du tur så får du kanske en högre summa när du säljer.

Vilket alternativ skulle du valt? Att investera i en solkraftsanläggning påminner mest om alternativ 3. Om du säljer din fastighet om 10 år har du en anläggning som kommer att producera energi i kanske 20 – 30 år till och därmed kommer minska de framtida ägarnas driftskostnader. Det leder i sin tur till att din fastighet har ett högre värde än grannens identiska fastighet utan solkraftsanläggning som därmed också kostar mer per år i drift. Vår tes bekräftas av fastighetsmäklare i Danmark som påvisar att fastigheter med solkraftverk stiger mer i värde än investeringen vid en försäljning. Svaret på när du får tillbaka investeringen – ja det är när du säljer din fastighet. 

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid