Att köpa

Att installera en solcellsanläggning är en investering för framtiden. Du blir mindre känslig för ökande elpriser och säkrar en stor del av din elförsörjning i minst 30 år framöver. Det är inte bara du och dina nästkommande som har nytta av investeringen – utan alla som lever på vår planet tack vare de minskade utsläppen. Så varför vänta?

30% investeringsbidrag

Svenska staten vill uppmana till investering i solkraft. Därför betalar de 30% av hela din investering.

Priserna ligger i botten

Sedan 2010 har priserna på solpaneler minskat med 80%. Idag utgör panelernas kostnad mindre än hälften av investeringskostnaden.

Högre ränta än banken

Så snart du investerar i en solanläggning börjar den att betala av sig själv. När den är klar har du fortfarande minst 20 års produktion kvar.

Solenergi är

Självständigt och lönsamt

Sveriges regering har beslutat att Sverige ska ha gått över till ett elsystem drivet av 100% förnybar energi år 2040. Det betyder att all energi vi använder då ska komma från förnyelsebara källor. För att klara detta kommer det behövas många olika lösningar som samverkar – en av dem är solenergin. Detta är en gyllene möjlighet för oss att vara med och dra vårt strå till stacken för ett hållbart Sverige. Vem som helst som äger en fastighet kan sätta upp en egen solanläggning och från första minuten i drift vara med och göra skillnad. Vi blir alla en del av energilösningen genom att låta vår fastighet producera solenergi både till oss själva och det svenska elnätet. Vi kan också välja att lagra överskottsenergin från våra anläggningar för att använda senare. Det kan vi göra genom batterier eller vätgas. Utvecklingen inom dessa områden går i en rasande fart och det är bara en tidsfråga innan lagringssystem kommer att vara en naturlig del av en elanläggning.

Laughing man standing in a bus talking on the phone

Allt är inte guld som glimmar

Innan du väljer installatör behöver du se till att de följer alla konstens regler. Solenergi är fortfarande en ny bransch i Sverige och det finns fortfarande risk för att anlita installatörer som inte uppmärksammat alla lagkrav och förordningar. Gör dig själv och din anläggning en tjänst – be dem fylla i checklistan!

Solkartor visar dina möjligheter

Just nu tar kommuner över hela Sverige fram solkartor där du enkelt kan se vilka möjligheter din fastighet har för solenergi.