Bidrag

Det är inte längre en fråga om ifall det är en bra investering att montera solceller. Både miljön och de investerade pengarna går vinnande ur den matchen. För att ytterligare öka intresset för privatpersoner att investera i miljövänlig solel har politikerna ökat investeringsbidraget till 30% sedan 1 januari 2018, istället för de tidigare 20%.

Sedan 2003 har producenter av förnyelsebar energi möjlighet att få ett ekonomiskt stöd i form av elcertifikat. För varje producerad megawattimme (1MWh = 1000 kWh) förnybar el kan producenten få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja sina elcertifikat och på så sätt få en extra intäkt.

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid