Elcertifikat

Elcertifikat är ett stöd som finns för att öka Sveriges produktion av förnybar el. Certifikatet går att söka för elproducenter som producerar minst 1000 kWh förnybar el per år. Då utdelas ett elcertifikat för varje producerad Megawattimme (MWh). Elcertifikaten kan sedan elproducenten sälja till valfri köpare (elhandelsbolag) på marknaden. För att få utnyttja certifikatet behöver din anläggning har blivit godkänd av Energimyndigheten, därefter har du rätt att nyttja certifikatet i max 15 år.

Din nätägare kan hjälpa dig att sälja dina intjänade certifikat. Som standard får du då elcertifikat för din överproduktion, alltså den el som skickas in på elnätet och säljs. Alternativet finns att installera en godkänd mätare, som då registrerar hela produktionen. Det vill säga både det som fastigheten förbrukar direkt och även det som säljs in på nätet. Investeringen för en sådan mätare för privatpersoner är i dagsläget stor i förhållande till den extra inkomst som elcertifikaten skulle ge.

Elcertifikaten kan sparas för att säljas när du tycker att priset är bra.

Gothia tipsar

Vi hjälper dig

Tycker du att det verkar krångligt med elcertifikat? Bekymra dig inte. Vi på Gothia ger dig information om elcertifikat är aktuellt för din anläggning. Är så fallet tar vi hand om den processen som krävs för att underlätta för dig.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid