Investeringsbidrag

Investeringsbidraget har kommit till för att stödja utbyggnaden av solcellsanläggningar och är en del av regeringen och riksdagens ambitioner för att nå klimatmålet 2050 om ett fossilfritt samhälle. Därför gäller investeringsbidraget alla oavsett om du är privatperson, företag, brf eller lantbruk. Investeringsbidraget ligger på 20% av den totala kostnaden inklusive installation och material.

Bidraget har varierat över åren och i takt med att kostnaderna för solanläggningar har minskat så har även bidragets storlek minskat. Sett till hur länge ett solkraftverk håller och hur snabbt det återbetalar sig självt är det inte längre nödvändigt med höga bidrag. Du kan ansöka om investeringsbidraget antingen genom boverkets hemsida eller via en blankett på energimyndighetens hemsida, som sedan skickas till Länsstyrelsen.

Räkneexempel:

Alla kostnader som rör en solcellsanläggning går det att söka investeringsbidrag för. Krävs det till exempel förläggning av kabel i mark mellan en solcellsanläggning och punkten för anslutning till elnätet kan man inkludera kostnaden för detta.

Kostnad för en solcellsinstallation: 150 000 kr
Kostnad för grävning: 5000 kr
Totala utgifter för en solcellsinstallation: 155 000 kr

I detta fall finns det alltså möjlighet att ansöka om 31 000 kr (155 000 kr x 0,2)

Ekonomi_miniräknare

Investeringsbidrag för batterilösningar

Privatpersoner kan även söka bidrag för lagring av energi. För att vara berättigad till stöd krävs att energilagringssystemet är kopplat till en nätansluten anläggning för egenproduktion av förnybar el. Energilagringssystemet ska bidra till att lagra energi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och därmed öka den årliga andelen egenproducerat energi för att tillgodose det egna elbehovet.

Sedan 1 januari 2016 finns möjlighet att ansöka om 60 procent av kostnaden för lagringssystemet, dock högst 50 000 kr. Det går inte att kombinera energilagringsstödet med annat offentligt stöd, så som ROT-avdrag. Bidragsberättigande kostnader är kostnader för installation av system för lagring av elenergi, till exempel kostnader för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete.

Batterilagring_speglar

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid