ROT-avdrag

ROT är ett bidrag från staten för om- och tillbyggnader av privata fastigheter äldre än 5 år. Det finns för att uppmana privatpersoner att använda sig av laglig/vit arbetskraft men också för att främja byggnation i allmänhet (för att skapa arbetsmöjligheter i landet). Enligt skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, inklusive moms. Av summan för arbetskostnaden finns alltså möjlighet att få 30 procent i ROT-avdrag.

Vanligtvis räknas ROT på arbetskostnaden, men när det gäller sol så räknar man på totalkostnaden för material, arbete och övriga kostnader. Du får bidrag på 30% av den totala kostnaden. Effektivt blir det alltså en solROT på 9% av dina utgifter. Vid byggnation av solceller kan du söka både ROT eller investeringsbidrag, men det går inte att kombinera de båda. Om du har fått ROT och därefter även får godkänt på din ansökan för investeringsbidrag så måste summan för ROT-avdraget betalas tillbaka till leverantören av solcellsanläggningen.

För att kunna använda ROT-avdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du som kund kan själv inte söka ROT utan det görs av din solcellsinstallatör.

Räkneexempel
Nyckelfärdig solcellsanläggning totalkostnad: 150 000 kr
Arbetskostnad: 150 000 kr x 30% = 45 000 kr
Rotavdrag: 45 000 kr x 30% = 13 500 kr

Detta innebär att ROT-avdraget är 9% på totalkostnaden. D.v.s. 150 000 kr x 9% = 13 500 kr

Gothia tipsar

Investeringbidraget tar över

I dagsläget rekommenderar vi att bara söka investeringsbidraget. ROT-avdraget är ett alternativ som var betydligt mer aktuellt tidigare då det inte fanns lika mycket pengar i statens investeringsbidrag. Idag har möjligheterna att snabbt och enkelt få investeringsbidrag ökat och därmed har behovet av ROT minskat. Detta är bra på flera sätt eftersom ROT många gånger kan kräva mycket jobb både för kund och solföretag.

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid