Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier kan liknas vid ett kvitto på att den överskottsel som du producerat i din solanläggning kvalificeras som solel. De flesta elbolag är intresserade av att köpa klimatsmart el. När du säljer ditt elöverskott så väljer du själv vilket elbolag som ska köpa den. Du får dina ursprungsgarantier per automatik och dessa får du betalt för. Idag är är ursprungsgarantierna värda mindre än ett öre per kWh. Det krävs alltså mycket stora anläggningar för att det ska bli några nämnvärda summor av dina ursprungsgarantier.

Gothia_butik