Försäljning av överskottsel

Vad är överskottsel?

En solanläggning producerar energi som du kan använda i din fastighet. Om du inte valt att installera lagringsmöjligheter behöver din solel förbrukas i samma stund som den produceras. Ifall din fastighet inte behöver allt som solanläggningen producerar just då så går elen istället ut på Sveriges elnät. Där säljs den till resten av Sverige via det elhandelsbolag du valt. På så sätt är du en direkt del av den gröna elförsörjningen i Sverige. Så snart din fastighet själv kan utnyttja din elektricitet igen slutar den säljas för att istället utnyttjas på plats. Fördelningen mellan egenkonsumtion och försäljning av din solel går helt per automatik.

 

SFS_test2

Hur gör jag när jag ska teckna ett avtal?

Börja med att se till att du har ditt anläggnings-ID. Ditt anläggnings-ID är en specifik kod på 18 siffror som finns för att nätägare ska kunna ha kontroll över allas fastigheter. Ditt ID börjar alltid med siffrorna 735 999 och kan vanligtvis hittas på din elfaktura. Kontakta därefter det elhandelsbolag som du vill skriva ett avtal med och meddela att du byggt ett solkraftverk med följande anläggnings-ID. De skickar då hem ett avtal till dig som du kan gå igenom. Vissa elhandelsbolag har speciella kampanjer och erbjudanden för solproducenter – se till att jämföra flera olika innan du bestämmer dig. När du sedan skriver på ditt avtal kommer det elhandelsbolag du valt att kontakta din nätägare.

Kan jag sälja min solel till ett elhandelsbolag och köpa el av ett annat?

Nej, vanligtvis inte. De flesta elhandelsbolag har kravet att du ska köpa din el från dem för att de ska köpa din solel av dig.

Vad händer om jag inte vill skriva ett avtal för att sälja min överskottsel?

Om du väljer att inte skriva ett avtal fungerar det också, men då riskerar du att inte få något betalt av för din överskottsel. Om du inte tecknar ett avtal kontaktas automatiskt det elhandelsbolag du köper din el av nätägaren och informeras om att det byggts en solanläggning på din adress. Ditt elhandelsbolag får då automatiskt och utan kostnad ta emot din anläggnings överskottsel. Det är upp till elhandelsbolaget att välja om de vill ta kontakt med dig och erbjuda ett avtal, men de har ingen skyldighet att göra detta. Vissa bolag har som standard att betala dig spotpriset för din överskottsel även utan avtal. Det spotpris som betalas för din överskottsel baseras på det nationella spotpriset som förändras från timme till timme beroende på tillgång och efterfrågan. Vid hög efterfrågan ökar priset och vid lägre minskar det.

Gothia tipsar

Vi hjälper dig

På Gothia Solenergi hjälper vi ofta till med att se över fastigheters elkonsumtion och möjliga förbättringar. Be oss om hjälp så ser vi till att du får ett bra elavtal för din överskottsenergi.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid