Moms och skatt

Moms och skatt är det regelverk som fungerar olika beroende på om det gäller en privatperson, bostadsrättsförening eller ett företag. De senaste åren har regelverket förändrats och förbättrats för att gynna solkraftsanläggningar. 

Moms

Måste jag betala moms när jag säljer överskottsel?

Ja, men bara om ersättningen för din sålda överskottsel överskrider 30 000 kr per år. Den solel som din anläggning producerar men du inte använder kallas för överskottsel och säljs vanligtvis på elnätet. Om din årliga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms är du befriad från att betala moms på din överskottsel. Säljer du däremot överskottsel för en summa som överstiger 30 000 kronor exklusive moms ska du betala moms. För att du ska kunna bli befriad från momsen får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Är du momsbefriad och bara har sådana transaktioner som är befriade behöver du inte vara momsregistrerad.

Är ni flera som säljer överskottsel ur samma anslutningspunkt, till exempel vid samägd fastighet, ska beloppsgränsen för momsbefrielse beräknas för varje enskild beskattningsbar person (fysisk eller juridisk) för sig. Ett alternativ kan vara att ni utser en representant för redovisningen av momsen. Detta kallas för att utse en representant för enkelt bolag.

Förutom moms finns det två andra skatter som kan komma ifråga när du säljer överskottsel: inkomstskatt och energiskatt. Om du inte är befriad eller vill bli det behöver du registrera dig hos Skatteverket för momsbetalning.

Energiskatt

Du betalar bara skatt på den el du köper

Många har fått uppfattningen att man idag behöver betala energiskatt när man installerar solceller. Så är i regel inte fallet eftersom du måste ha en anläggning på minst 255 kW. För att komma upp i den storleken krävs det vanligtvis solpaneler som täcker ungefär 1500 – 2000 m2. På grund av detta beskattningssystemet så är det idag inte många anläggningar som byggs som överstiger 255 kWp.

När du sätter upp solpaneler betalar du ingen energiskatt på det du förbrukar själv. Det du inte gör av med säljer du utan att behöva betala någon skatt. Den enda energiskatt du behöver betala är för den el som du köper av din elleverantör.

Anläggning under 255 kWp:
0 kr skatt

Anläggning över 255 kWp:
Aktuell skattesats på elkonsumtion från och med 1 januari 2018
41,38 öre/kWh (33,1 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
29,38 öre/kWh (23,5 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Undantagsregeln
Har du flera anläggningar varav ingen enskild överskrider 255 kWp men den sammanlagda effekten överskrider 255 kWp så betalar du 0,5 öre per kWh.

Vissa verksamheter kan behöva begära tillbaka mellanskillnaden genom en punktskattsdeklaration.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid