Energiskatt

Du betalar bara skatt på den el som du köper
Många har fått uppfattningen att man idag behöver betala energiskatt när man installerar solceller. Så är i regel inte fallet eftersom du måste ha en anläggning på minst 255 kWp. Vanligtvis krävs det solpaneler som täcker ungefär 1500 – 2000 m2 för att komma upp i 255 kWp. På grund av detta beskattningssystemet så är det idag inte många anläggningar som byggs som överstiger 255 kWp.

När du sätter upp solpaneler betalar du ingen energiskatt på det du förbrukar själv. Det du inte gör av med säljer du utan att behöva betala någon skatt. Den enda energiskatt du behöver betala är för den el som du köper av din elleverantör.

Anläggning under 255 kWp:
0 kr skatt


Anläggning över 255 kWp:

Aktuell skattesats på elkonsumtion från och med 1 januari 2018
41,38 öre/kWh (33,1 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
29,38 öre/kWh (23,5 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Undantagsregeln
Har du flera anläggningar varav ingen enskild överskrider 255 kWp men den sammanlagda effekten överskrider 255 kWp så betalar du 0,5 öre per kWh.

Vissa verksamheter kan behöva begära tillbaka mellanskillnaden genom en punktskattsdeklaration.
Läs mer här

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid