Moms

Måste jag betala moms när jag säljer överskottsel?
Ja, men bara om ersättningen för din sålda överskottsel överskrider 30 000 kr per år. Den solel som din anläggning producerar men du inte använder kallas för överskottsel och säljs vanligtvis på elnätet. Om din årliga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms är du befriad från att betala moms på din överskottsel. Säljer du däremot överskottsel för en summa som överstiger 30 000 kronor exklusive moms ska du betala moms.
För att du ska kunna bli befriad från momsen får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Är du momsbefriad och bara har sådana transaktioner som är befriade behöver du inte vara momsregistrerad.

Är ni flera som säljer överskottsel ur samma anslutningspunkt, till exempel vid samägd fastighet, ska beloppsgränsen för momsbefrielse beräknas för varje enskild beskattningsbar person (fysisk eller juridisk) för sig. Ett alternativ kan vara att ni utser en representant för redovisningen av momsen. Detta kallas för att utse en representant för enkelt bolag.

Förutom moms finns det två andra skatter som kan komma ifråga när du säljer överskottsel: inkomstskatt och energiskatt. Om du inte är befriad eller vill bli det behöver du registrera dig hos Skatteverket för momsbetalning.

Large stack of files, paperwork on office desk with copyspace.  Overworked concept.

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid