FAQ

Att investera

Alla! Stödet ges till såväl privatpersoner som företag och offentliga organisationer. Bidrag kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet är rambegränsat och kan därför bara ges så länge de pengar som avsatts räcker. Vi brukar därför rekommendera att söka investeringbidraget så snart du kan för att få en köplats. Det finns inget krav om att du måste installera solpaneler när du sökt investeringsbidraget, däremot har du ett bäst-före datum för när du senast får utnyttja bidraget.

Läs mer om investeringsbidraget

Ansökan för att få investeringsbidrag kan göras på två olika sätt. Det görs antingen via att fylla i blanketten som finns på energimyndighetens hemsida och som sedan skickas till Länsstyrelsen, eller så kan du  söka via boverkets hemsida med bank-ID. Ansökan om stöd ska ha kommit in till Länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.

Läs mer om investeringsbidraget

Det beror på var du bor och vem du representerar. Företag och bostadsrättsföreningar behöver oftast bygglov medan privatpersoner skiljer sig åt beroende på var de bor. Hittills har det inte funnits någon samordning i Sverige när det gäller eventuella bygglov för solcellsanläggningar. Alltså har det varit upp till kommunerna att själva bestämma huruvida det krävs bygglov för solcellsanläggningar eller inte. Regeringen arbetar nu för att bygglovet ska avskaffas, men vi vet ännu inte när detta kommer att ske.

Läs mer om bygglov

Ja, det kan du göra under förutsättning att utrymme finns. Det har fastställts en schablon-ROT vilket innebär att 30% av anläggningens kostnad går att söka ROT på. Vilket i praktiken innebär 9% av totalkostnaden. Observera att det inte går att kombinera ROT-avdrag och investeringsbidrag.

Läs mer om ROT-avdrag

Nej, du betalar bara moms om ersättningen under ett beskattningsår överstiger mer än 30 000 kr.

Läs mer om moms

Montering av solkraftverk innebär höga höjder och mycket ström, det kan snabbt bli farligt om något går fel. Att installera på egen hand utan fackmannakunskaper innebär också att inga försäkringar gäller. Skulle något gå fel under de närmsta 30 åren, eller redan vid monteringen, kommer inte försäkringsbolagen vara enkla att hantera. Det kan komma att innebär stora kostnader för dig. Vi rekommenderar inte att installera solkraftverk på egen hand, det är att riskera både din, fastigheten och plånbokens säkerhet. Vi låter inte heller våra kunder vara med och montera såvida inte utbildningar och kunskaper kan uppvisas.

Om solenergi

Ja!  Sverige har lika många soltimmar som norra Spanien. Naturligtvis finns det länder med än bättre möjligheter än oss, men våra soltimmar ger tillräckligt bra effekt för att det ska vara lönt även här. Solpaneler mår bra av en låg lufttemperatur, vilket gör att vårt nordiska klimat är bra för kylningen av panelerna. Som en tumregel ger varje installerad kW mellan 800 – 1100 kWh/år, beroende på var i Sverige anläggningen ligger. Varje solcellsanläggning som monteras bidrar till att öka Sveriges andel av förnyelsebar el vilket gynnar miljön, både på kort och lång sikt.

Den största skillnaden mellan kristallina solpaneler och tunnfilmspaneler är vilket material de är gjorda av. Kristallina (mono- och polykristallina) är gjorda av kisel medan tunnfilmssolceller består av koppar (Cu), Indium (In) och Selen (Se). Därför kallas de ibland CIS-paneler eller CIGS-paneler om de även innehåller gallium (Ga). Båda typerna har sina fördelar.

Läs mer om solpaneler

När solljuset träffar solpanelerna bildas likström (DC). I vårt svenska elnät och i våra fastigheter har vi däremot växelström (AC). För att kunna använda denna el som solpanelerna producerar behöver den göras om. Därför behöver solpanelerna kopplas in i en växelriktare som då gör om likströmmen till växelström.

Läs mer om växelriktare

En solfångare använder solens strålar för att värma vatten till skillnad från en solcell som använder solens strålar till att skapa elektricitet.

En optimerare är en produkt som kopplas in till varje (eller varannan) panel. Det en optimerare gör är att se till så att varje enskild panel jobbar individuellt. Detta är en fördel om platsen där solpanelerna ska montera delvis täcks av skuggor. Det gör att varje enskild panel producerar maximalt utifrån dess egna förutsättningar, utan att påverkas av skuggor på andra paneler.

Gothia rekommenderar:
Då anläggningen ska vara i drift i 30-40 år är vår rekommendation att ha så lite elektronik som möjligt uppe på taket. Vi på Gothia Solenergi rekommenderar endast optimerare i fall där solanläggningen har mycket skuggning. 

Läs mer om optimerare och andra tillbehör

Att äga

Ja! Lagringsmöjligheter är det område som utvecklas mest inom solenergi är just. Det finns många olika batterilösningar som går att koppla till en solcellsanläggning. Ansluter du ett batteri till din solcellsanläggning kan du använda din egenproducerade el även på natten när solen inte lyser. Precis som med investeringsbidraget för solceller finns det ett investeringsbidrag för batterilösningar. Läs mer om batterilösningar här

I dagsläget är priserna på batterier fortfarande ganska höga och vi i Sverige får redan ganska bra betalt för den elen som vi säljer. Det gör att intresset för batterilösningar ännu inte har slagit igenom i Sverige.

En solanläggningens hjärta är växelriktaren, den är kopplad till elnätet. För att växelriktaren ska starta måste den alltså ha ström från nätet. Blir det då strömavbrott på elnätet stängs växelriktaren av och solcellsanläggningen slutar att producera. Detta är en säkerhetsåtgärd för att din anläggning inte ska kunna skicka spänning “bakvägen”. Behöver elnätet repareras eller något arbete utföras måste de som jobbar med detta veta att det inte finns någon spänning i kablarna från något håll.

Det går, men att leva ”off grid” med solkraftverk är inte billigt. För en normalvilla är det idag knappt möjligt att bli helt självförsörjande med solceller och batterilösningar. Det beror på grund att vi har ett mörkt vinterhalvår. Det gör att du under sommarmånaderna måste ha en stor överproduktion som sedan lagras, sparas och används under vinterhalvåret. Detta kräver väldigt stora batterilager.

Just nu genomförs många olika studier kring olika sätt att lagra energi på. Bland annat kommer vi på sikt se olika typer av lagringsmöjligheter med vätgas.

Läs om Hans-Olof som faktiskt lyckades bli självförsörjande på solenergi

 Generellt sett behöver du oftast inte rengöra panelerna, regnet får bort det mesta av det damm och smuts som hamnar där. Skulle det fastna löv eller bli fläckar som inte går bort från t ex fågelspillning kan rengöring vara att rekommendera. Tänk bara på säkerheten om din anläggning sitter på taket samt att endast använda vanligt vatten.

Om din anläggning är monterad på korrekt sätt är snölaster inga problem. En panel ska klara en snöbelastning motsvarande ca 500kg/m2Precis som med övrig rengöring av panelerna så är vår rekommendation att låta snön ligga kvar.  Under vintermånaderna genererar solen så pass lite energi att det generellt sett inte är värt jobbet att skotta rent dem. Vill du ändå göra det så kom ihåg att tänka på säkerheten om din anläggning sitter på taket. Använd då en sopkvast och inte en snöskyffel eftersom det kan skada panelerna.

Läs mer om solpaneler och väderpåverkan

Nej, du betalar bara moms om ersättningen under ett beskattningsår överstiger mer än 30 000 kr.

Läs mer om moms

Hittar du inte vad du letar efter?

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid