Bygglov

Hittills har det inte funnits någon samordning i Sverige när det gäller eventuella bygglov för solcellsanläggningar. Alltså har det varit upp till kommunerna att själva bestämma huruvida det krävs bygglov för solcellsanläggningar eller inte. En del kommuner har satt en maxgräns för hur många procent av takytan som får täckas med paneler medan andra har krävt bygglov för att över huvud taget få sätta upp solpaneler. Andra kommuner kräver inget bygglov alls om man monterar solcellerna i plan med det egna taket.

För företag ser det lite annorlunda ut eftersom solcellerna ofta inte kan sättas i plan med taket på grund av platta tak. Det betyder att det oftast idag krävs bygglov men ibland bara en anmälan. Den nya propositionen från regeringen vet vi ännu inte om den gäller för företag. I nuläget rekommenderar vi att du hör med din kommun hur det ser ut just hos er.

För bostadsrättsföreningar ser det lite annorlunda ut eftersom solcellerna ofta inte kan sättas i plan med taket på grund av platta tak. Det betyder att det idag oftast krävs bygglov men ibland bara en anmälan. Den nya propositionen från regeringen vet vi ännu inte om den gäller för bostadsrättsföreningar. I nuläget rekommenderar vi att du hör med din kommun hur det ser ut just hos er.