Bygglov

Från och med den 1 augusti 2018 slopas bygglovskravet på solanläggningar som monteras i fastighetens takriktning. Solceller som monteras på platta tak vinklas ofta något mot syd eller i öst-västriktning, dessa anläggningar behöver fortfarande söka bygglov eftersom solpanelerna då inte följer fastighetens takriktning. Solanläggningar som monteras på mark är fortsatt fritt från krav på bygglovsansökan.

Om din fastighet ”är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt” kan du fortfarande behöva söka bygglov. Även planerade installationer på platser som är av riksintresse för försvaret så som flygplatser och skjut- och övningsfält kräver bygglov. 

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid