Installationskrav

Det är viktigt att installatören följer de installationskrav som finns från bland andra boverket och elsäkerhetsverket. Dock har vi valt att inte precisera installationskraven här i faktarummet just nu. Vi väljer att göra så eftersom att såväl myndigheter som räddningstjänster och försäkringsbolag för närvarande håller på att samordna alla parters krav för att säkerställa trygga solanläggningar. När detta materialet börjar bli färdigställt kommer vi att publicera såväl lagar som förordningar på ett lättbegripligt sätt.

Trots ovanstående är det ingen fara att beställa en solanläggning idag så länge din installatör följer alla dagens gällande regler samt fabrikanternas anvisningar.

Säkerhetsutrustning tak

Elsäkerhetsreglerna

Jordning

Grundprincipen för jordning är att alla utrustningars ledande höjen som kan spänningssättas vid ett fel ska skyddsjordas. Det betyder att till exempel montageställningar och annat som är gjorda i metall eller andra ledande material behöver vara jordade för att inte ge stötar. För att undvika elolyckor och personskador ska alla höljen som kan bli strömförande jordas.

Jordning är obligatoriskt.

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd skyddar mot överspänningar som kan uppkomma till exempel vid åska. Skyddet kan ses som en billig försäkring för att skydda växelriktaren eftersom det är betydligt billigare att byta ut överspänningsskyddet än att köpa en ny växelriktare.  

Skyddet är ej obligatoriskt.

Brytare DC/AC

DC
DC brytaren finns för att bryta av ledningarna från solcellerna till växelriktaren. Genom att kunna isolera växelriktaren går det att på ett säkert sätt genomföra service och underhåll. Brytaren ska vara av typen lastbrytare, alltså en brytare som du kan bryta medan solanläggningen är igång.

AC
AC sitter på andra sidan växelriktaren och frånskiljer den från elnätet och den ska vara av typen säkerhetsbrytare. Säkerhetsbrytare betyder att den ska gå att mekaniskt låsa så att obehöriga inte kan slå på strömmen.

Både AC- och DC-brytare är obligatoriska.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid