Elsäkerhetsreglerna

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jordning

Grundprincipen för jordning är att alla utrustningars ledande höjen som kan spänningssättas vid ett fel ska skyddsjordas. Det betyder att till exempel montageställningar och annat som är gjorda i metall eller andra ledande material behöver vara jordade för att inte ge stötar. För att undvika elolyckor och personskador ska alla höljen som kan bli strömförande jordas.

Jordning är obligatoriskt.

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd skyddar mot överspänningar som kan uppkomma till exempel vid åska. Skyddet kan ses som en billig försäkring för att skydda växelriktaren eftersom det är betydligt billigare att byta ut överspänningsskyddet än att köpa en ny växelriktare.  

Skyddet är ej obligatoriskt.

Brytare (DC/AC)

DC
DC brytaren finns för att bryta av ledningarna från solcellerna till växelriktaren. Genom att kunna isolera växelriktaren går det att på ett säkert sätt genomföra service och underhåll. Brytaren ska vara av typen lastbrytare, alltså en brytare som du kan bryta medan solanläggningen är igång.

AC
AC sitter på andra sidan växelriktaren och frånskiljer den från elnätet och den ska vara av typen säkerhetsbrytare. Säkerhetsbrytare betyder att den ska gå att mekaniskt låsa så att obehöriga inte kan slå på strömmen.

Både AC- och DC-brytare är obligatoriska.

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd skyddar mot överspänningar som kan uppkomma till exempel vid åska. Skyddet kan ses som en billig försäkring för att skydda växelriktaren eftersom det är betydligt billigare att byta ut överspänningsskyddet än att köpa en ny växelriktare.  

Skyddet är ej obligatoriskt.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid