Tre enkla steg mot en miljövänligare livsstil

1. Vad och hur konsumerar du?

Svenskarna slänger 500 kg skräp per person och år. En stor del av det var fortfarande användbart eller hade kunnat återvinnas. Genom att donera det som fortfarande är användbart, sopsortera, handla second hand och undvika att köpa slit och släng-varor kan du göra en avgörande skillnad. Se över hur du hanterar din konsumtion hemma! Hur ofta köper du nya saker och är de av hållbara material? Vad består din soptunna av och hur mycket av det du slänger hade du kunnat donera eller återvinna? 

Aluminium, stål och glas kan återvinnas i oändlighet och pappersfibrer upp till sju gånger. Genom att sopsortera och återvinna ditt avfall kan vi göra Sverige hållbart. Vi är idag bland världens bästa länder på sopsortering och idag återvinns 90% av alla tidningar i Sverige och 75% av alla förpackningar. De flesta områden har idag återvinningsstationer för att enkelt och smidigt kunna sopsortera såväl hemma som på jobbet.

bottles-container-daylight-802221
Matrester

2. Utforska vegetariska recept

 Om hela Sverige åt veganskt i 21 dagar skulle vi minska koldioxidutsläppen med 340 000 000 kilo. Det motsvarar ungefär lika mycket som 270 miljoner mil med bil eller 3,8 miljarder mil med tåg. Under samma tid skulle vi spara livet på 120 300 000 djur och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes typ 2.  Lantbrukets djur konkurrerar med människan om mat, men också om mark, vatten och bränsle. Medan över 800 miljoner människor i världen är allvarligt undernärda och 20–60 miljoner svälter ihjäl varje år, exporterar många fattiga länder grödor som är utmärkta som människoföda till i-länderna som djurfoder. Nära 60 procent av Europas totala spannmålsproduktion används som kraftfoder inom djurhållningen.

Att producera kött kräver minst tio gånger så mycket mark som odling av vegetabilier med motsvarande närings- och energiinnehåll. 4 000 m2 åkermark kan producera 9 000 kg potatis på ett år men bara 70 kg kött.  Ett likartat förhållande råder mellan växtodling och animalieproduktion när det gäller vattenåtgång. Vår västerländska köttdiet förutsätter att konsumtionen av naturresurser är ojämlikt fördelad mellan olika delar av världen. 

3. Minska avgaserna

Vägtransporter utgör 30% av Sveriges totala koldioxidutsläpp och ökar i takt med att med att vägtrafiken ökar. Lastbilar och äldre bilar står för de största utsläppen. Vill du minska ditt ekologiska fotavtryck kan du välja att handla av företag som klimatkompenserar för sina fraktutsläpp, köra en nyare bil, eller varför inte åka kollektivt eller gå med i en bilpool? För de kortare avstånden fungerar det både att cykla och att gå. Varje miljövänlig resa gör skillnad både för din omvärld och dina vanor.

cars-congestion-street-7674

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid