Solpaneler

Solpaneler består av de mindre solcellerna. Cellerna omvandlar det solljus som faller på dem till elektrisk spänning. En enda solcell genererar inte särskilt mycket elektricitet, därför kopplas de samman och kallas då för en solpanel. Panelerna kan antingen kopplas med var sin egen kabel, eller kopplas ihop i en lång kedja. Detta kallas parallellkoppling och seriekoppling. Det finns idag i huvudsak två olika sorters solpaneler – tunnfilm och kristallina. De skiljer sig både rent visuellt men också i vilka material de är gjorda av. Dessa skillnader gör att de hanterar solenergin på olika sätt. Beroende på var dina paneler ska sitta så kan det skilja sig åt hur de presterar. 

Tunnfilm

Tunnfilmspaneler är den nyare tekniken som de senaste åren har revolutionerat marknaden. Den miljömässiga återbetalningstiden för tunnfilmspanelerna är mycket låg eftersom att de utvinns av mindre råmaterial och miljövänligare ämnen än kristallina paneler. De är dessutom RoSH-godkända (Restriktion of Hazardous Substances) vilket innebär att de inte innehåller några farliga kemiska ämnen – de går i princip går att slänga i en vanlig soptunna. Verkningsgraden för tunnfilmspaneler är i genomsnitt 14%.

Tunnfilmspaneler är mindre känsliga för skuggor än de kristallina panelerna. Det beror på att de har en annan cellstruktur. Tunnfilmspaneler har långa, smala celler som ligger i serie. Sammansättningen i en tunnfilmspanel gör att endast den ytan som skuggas producerar mindre.

Tunnfilmspaneler (CIS) är tillverkade av ämnena koppar (C), indium (I) och selen (S). Det finns även tunnfilmspaneler som innehåller gallium, som då kallas för CIGS. 

Tunnfilmer är precis som namnet avslöjar mycket tunna. Detta har öppnat upp för nya innovationer med böjbara paneler och andra nya sätt att använda solpaneler på.

DSC_0420

Kristallin

Kristallina paneler tillverkas av kisel och är den vanligaste typen av paneler. Inom kristallina paneler finns det två olika sorter, polykristallina och monokristallina. Monokristallina paneler (mono-Si) är tillverkade av enkristallina kiselstavar, det vill säga en renare form av kisel. Dessa paneler känner man igen genom att cellerna i paneler är svarta. Polykristallina paneler (poly-Si) är tillverkade med flerkristallint kisel. Det gör att de får sitt karakteristiska utseende som är lite spräckligare och blåaktigt i tonen. De polykristallina panelerna är de som funnits längst på marknaden av dessa två. Verkningsgraden för kristallina paneler är mellan 16% och 20%.

Trots att det skiljer en del i tillverkningsprocessen mellan poly- och mono-kristallina paneler är det inte någon jätteskillnad produktionsmässigt mellan dem när de monteras i svenskt klimat. Alla solpaneler tappar i effekt när de blir väldigt varma, till exempel en varm sommardag med strålande sol. Det går då att se att polykristallina paneler tappar då något mer än monokristallina. Eftersom att vi i Sverige inte har lika många varma dagar som till exempel södra Europa, är skillnaden mest estetisk.

Monokristallina paneler brukar ha en effekt mellan 280-300W per panel medan en polykristallin panel ligger på 265-285W.

thumbnail__K7A5872

Gothia tipsar

Välj kvalité

Det är väldigt svårt att se om en panel är bättre eller sämre än modellen intill. Cellerna ser i stort sett likadana ut oavsett kvalitét. Därför är det viktigt att du tänker på att köpa solcellspaneler av stora, välkända fabrikat som funnits länge på marknaden. Vid eventuella problem är det lättare att få kontakt med dessa än med mindre och okända tillverkare.