Tillbehör

En solcellsanläggning består av så mycket fler produkter än bara solpaneler och växelriktare och det finns många olika tillägg för den som vill utöka sin anläggnings möjligheter. Varje liten del av anläggningen ska vara anpassad och godkänd enligt de riktlinjer som finns, både när det kommer till kablar och brytare så väl som överspänningsskydd. Många av delarna i ett solcellssystem är obligatoriska, så som AC- och DC-brytare, medan andra som övervakning och optimerade är tillval.

 

Tillbehör_butik

Optimerare

Om delar av solpanelerna i en anläggning skuggas under större delar av dagen finns det så kallade optimerare. De är en produkt som monteras under varje (eller varannan) panel. Dessa gör att om en panel skuggas helt eller delvis så påverkas inte resterande paneler i samma sträng. Varje panel (eller par om två) blir på så sätt individuella och kan prestera individuellt oberoende av om andra paneler skuggas. Idag väljer allt fler att inte använda sig av optimerare för att minimera mängden kablar och strömförande element. Det kan utgöra en säkerhetsrisk eftersom att solanläggningen ska hålla i decennier i alla väderlekar.

Water heating solar panels on the roof

Solfångare

Solfångare ska inte förväxlas med solpaneler då de har olika användningsområden. I en solcellspanel omvandlas solens strålar till el medan en solfångare istället värmer upp en vätska eller gas. Den producerade värmen kan sedan användas för att exempelvis värma varmvatten eller värma upp en pool. Solfångare har flera olika utseenden varav den ovanstående bilden visar den typ som vanligtvis används i Sverige.

DC_Brytare

AC/DC

DC/AC-brytare finns för att säkerställa din fastighets och anläggnings säkerhet.

DC
Bryter ledningarna från solcellerna till växelrikataren för att på ett säkert sätt kunna genomföra service och underhåll. Brytaren ska vara av typen lastbrytare, alltså en brytare som du kan bryta medan solanläggningen är i  drift.

AC
AC-brytaren sitter på andra sidan växelriktaren och frånskiljer växelriktaren från elnätet. Brytaren ska vara av typen säkerhetsbrytare vilket betyder att den ska gå att mekaniskt låsa så att obehöriga inte kan slå på strömmen.

Både AC- och DC-brytaren är obligatoriskt i ett solkraftverk.

Kablar_Bil

Kablar

De kablar som används för inkoppling av panelerna är en viktig del av installationen. Det är speciella solcellskablar för likström som enligt lag ska uppfylla normen för Solar DB EN50618. Om det finns risk för att kablarna kan bli liggande i vatten så behöver en speciell variant av solarkabel användas. Det är mycket viktigt att följa elinstallationsföreskrifterna vid förläggning av kablar. De måste förläggas utan risk för nötning orsakat av tid, väder och vind så att de håller lika länge som resten av anläggningen.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid