Växelriktare

Växelriktarens jobb är att omvandla solpanelernas producerade likström till växelström som går att använda i fastigheten.

När solpanelerna tar emot solens strålar tillverkas likström (DC) i solkraftverket. Likström går inte att använda i våra fastigheter idag, utan för att kunna använda denna elen behövs en växelriktare som gör om likströmmen till växelström (AC) 230V. Växelriktaren måste ha ett certifikat för att visa på att den klarar av att producera växelström av god kvalité och att den är gjord med inställningar för den svenska marknaden. I slutändan är det nätägaren som skall godkänna växelriktaren som ska installeras.

Det är många saker som skiljer växelriktare från varandra. Vid omvandlingen från likström till växelström blir det alltid förluster. Då växelriktaren är anläggningens hjärta så kan det vara bra att ha koll på detta när du jämför olika modeller för att veta hur stora förluster det blir med respektive växelriktare. Välj alltid en växelriktare som är anpassad för ditt antal solpaneler och dess effekt för att få en optimal produktion från ditt solkraftverk.

Majoriteten av växelriktarna har inbyggda grundläggande loggfunktioner. Kopplas växelriktaren upp mot internet kan man på så sätt följa sin momentana produktion, eller backa för att se dag, månad, år och totalt.

Växelriktare_testanläggningen
Bilden visar flera växelriktare från vår testanläggning för att kunna jämföra produktionsmängder. Vanligtvis krävs endast en växelriktare per solkraftverk.

Gothia tipsar

Effektivitet och placering

En växelriktare kan trivas olika bra med olika paneler och det kan bli förluster om du inte matchar rätt. En bra växelriktare kan omvandla 98% eller mer av energin när solen lyser på klar himmel medan en sämre kanske endast tar vara på 90 - 95%. Det som inte omvandlats till elenergi omvandlas istället till värmeenergi. Då kan växelriktaren bli mycket varm. Det kan därför vara lämpligt att montera växelriktare på en plats i huset där du kan få nytta av växelriktarens värme. Det är olämpligt att montera växelriktare på platser där det redan finns värme så som i pannrum och vindar. I Vår testanläggning har vi en speciell avdelning där vi endast testar växelriktares prestation.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid