Solkartor

Hitta din fastighets möjligheter

Allt fler av Sveriges kommuner tar just nu fram interaktiva solkartor som visar solpotentialen på de fastigheter som finns i kommunen. På så sätt kan du själv bedöma ifall en solanläggning är aktuell för dig. Nedanstående orter i alfabetisk ordning är de solkartor vi har tillgång till i dagsläget.