Historia

Kvalité sedan 1975

Gothia Solenergi är en del av Sethsföretagen som verkar i Göteborg med omnejd. Sedan 1975 har målet vart att erbjuda tjänster av så hög kvalité att kunden inte kommer tillbaka.

Gothia Solenergi

År 2014 startades varumärket Gothia Solenergi i Mölndal av Seth Larsson och Gunnar Johansson. Efter många års tankar på att vilja hjälpa till att kämpa mot den globala uppvärmningen var det slutligen dags att börja göra skillnad. Genom att flytta in och dela lokaler med övriga Sethsföretagen i Åby företagspark kunde Gothia Solenergi under sina första år fokusera på att samla information, knyta kontakter med leverantörer och utveckla den testanläggning som idag är vår krona och Sveriges mest avancerade testanläggning inom solenergi. Genom att verkligen förstå solbranschens risker och möjligheter kunde vi känna oss trygga i att erbjuda våra kunder kvalitetssäkrade anläggningar. Det är av högsta vikt då vi just nu befinner oss i ett tidslucka då många branschkollegor ännu inte helt insett vikten av att installera kraftverk på ett säkert och hållbart vis. Sedan två år tillbaka har vi aktivt börjat praktisera våra lärdomar och idag installerar vi solkraftverk för så väl privatpersoner som kommersiella organisationer. Vi är stolta över vår stabila kunskapsbas och de högkvalitativa solkraftverk vi dagligen monterar över hela Storgöteborg.

Solceller_orust

Sethsföretagen

Seths Teleteknik, Bitcom och Gothia Solenergi

År 1975 startade Seth Larsson som enmansföretagare sitt arbete med att laga radio och TV i Lindomes närområden. Under de nästkommande åren skulle visionerna och antalet kollegor komma att växa allt eftersom satelliter och kabeltv-nät byggdes ut i Sverige. Med en peak på 140 anställda och installation av kabel-tv på 120 orter i Sverige kom kärngruppen i Mölndal att bli allt mer specialiserade på teleteknik och speciallösningar.

I god tid innan bredbands-boomen startade i Sverige byggde Seths upp en rikstäckande installatörskedja, DTK kedjan, över hela landet. 44 av de mest erfarna och kunniga kabel tv-installatörerna var anslutna. Seths erfarenhet av stora entreprenader tillsammans med DTK-kedjans kraft ledde till att Telenor gick in som förvärvade 49% av bolaget år 2001. 12 år senare köpte delägarna i Seths tillbaka aktierna från Telenor. Idag har vi ett nära samarbete med Telenor och opererar bland annat Telenors bredbandsnät.

Idag har Sethsföretagen arbetat inom telekommunikation i över 40 år allteftersom medielandskapet i Sverige har utvecklats och förändrats. Från TV-reparationer på 70-talet till paraboler, kabel-tv, installation och operation av bredband så väl som speciallösningar för företag. 

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid