Historia

Kvalité sedan 1975

Gothia Solenergi är en del av Sethsföretagen som verkar i Göteborg med omnejd.  Sedan 1975 har målet vart att erbjuda tjänster av så hög kvalité att vårt varumärke blir en kvalitetsstämpel.

Gothia Solenergi

År 2014 startades varumärket Gothia Solenergi i Mölndal av Seth Larsson och Gunnar Johansson. Efter många års tankar på att vilja hjälpa till med att kämpa mot den globala uppvärmningen var det slutligen dags att börja göra skillnad. Genom att flytta in och dela lokaler med de övriga Sethsföretagen i Åby företagspark kunde Gothia Solenergi under sina första år fokusera på att samla information, knyta kontakter med leverantörer och utveckla den testanläggning som idag är vår krona och Sveriges mest avancerade testanläggning inom solenergi. 

Genom att verkligen förstå solbranschens risker och möjligheter kunde vi känna oss trygga i att erbjuda våra kunder kvalitetssäkrade anläggningar. Det är av högsta vikt då vi just nu befinner oss i en tidslucka där många branschkollegor ännu inte helt insett vikten av att installera kraftverk på ett säkert och hållbart vis. Vi är stolta över vår stabila kunskapsbas och de högkvalitativa solkraftverk vi monterat över hela Storgöteborg.

Solceller_orust

Sethsföretagen

Seths Teleteknik, Bitcom och Gothia Solenergi

År 1975 startade Seth Larsson som enmansföretagare sitt arbete med att laga radio och TV-apparater i Lindomes närområden. Under de kommande åren skulle visionerna och antalet kollegor komma att växa allt eftersom satelliter och kabel-tv nät byggdes ut i Sverige. Med en peak på 140 anställda och installation av kabel-tv på 120 orter i Sverige kom kärngruppen i Mölndal att bli allt mer specialiserade på teleteknik och speciallösningar.

Seths Teleteknik

I god tid innan bredbands-boomen startade i Sverige byggde Seths upp en rikstäckande installatörskedja, DTK kedjan, över hela landet. 44 av de mest erfarna och kunniga kabel tv-installatörerna var anslutna. Innan 90-talets slut hade vi dragit fram TV till över en miljon svenskar. Seths erfarenhet av stora entreprenader tillsammans med DTK-kedjans kraft ledde till att Telenor blev 49% delägare mellan 2001 och 2012. Idag finns ett nära samarbete med Telenor kvar och vi opererar delar av dess bredbandsnät.  Sedan 2012 utförs även service och underhåll på Göteborg Energi GothNets TV-nät över fiber och koax. Utöver jour och skötsel av dessa nät sköter vi installationer, service och tv-tjänster till såväl kustbevakningen och sjöfartsverket som privata rederier. Våra tjänster utnyttjas även av hotell, arenor och andra branscher.

Bitcom

Under år 2000 startade vi Bitcom med syftet att erbjuda nätverkstjänster mot både privatpersoner och företag. Idag finns Bitcom i många orter i Sverige och erbjuder bredband- och tilläggstjänster både via fiber, Ethernet och kabel-TV. Som ett lokalt företag med specialistkunskaper i lokalerna värdesätter vi den mänskliga kontakten och erbjuder därför personlig kundtjänst där våra kunder alltid kan få hjälp av våra medarbetare. I vår butik i Mölndal kan våra kunder idag både få support, rådgivning och hjälp med inköp av nätverksprodukter. Allt för att göra den digitala världen lite mer tillgänglig.

Seth_lindome
P1040103
Kablar_Bil