Om Gothia Solenergi

Gothia Solenergi är en del av Sethsföretagen. Vi finns i Åbro företagspark i Mölndal där vi tillsammans delar lokaler och kunskaper. På taket driver vi Sveriges mest avancerade testanläggning inom solenergi för att lära oss och dig hur solkraftverk fungerar i praktiken. Vi började vår solcellsresa med att installera solcellsanläggningar för privatpersoner och växlade sedan upp och fokuserade mer på industri och större anläggningar. 

Under slutet av 2020 gjorde vi om vår verksamhet och fokuserar nu på att vara återförsäljare av solcellsmaterial. Framförallt solcellsanläggningar som byggs på platta tak.