Från tanke till solproducent

I sex enkla steg

Mötesbokning_och_enkät

1. Mötesbokning och enkät

Att investera i en solkraftsanläggning är en långsiktig affär både för dig och miljön. Din kontakt med oss är därför inte bara är ett utbyte av tjänster utan början på ett mångårigt samarbete. Därför väljer vi att starta alla våra kundrelationer med ett kostnadsfritt möte i våra lokaler. När du bokat en tid får du i din bokningsbekräftelse en länk till vår enkät. Enkäten behandlar nödvändig information om dig och din fastighet och behöver skickas in senast 5 dagar innan mötet äger rum. Utifrån dina enkätsvar utformar vi ett offertunderlag för dig att utgå ifrån på mötet.

Illustration för mindre skärmar2

2. Möte

På mötet lyssnar vi av dina behov och önskemål och presenterar ditt offertunderlag. Tillsammans går vi igenom vilka möjligheter och anpassningar som finns för att gemensamt komma överens om hur din solanläggning ska utformas. Du får också en visning av vår testanläggning för att få en uppfattning om hur de olika produkterna ser ut och fungerar i praktiken. Du får med dig både ditt offertunderlag och annan viktig information hem för att själv kunna ta beslutet om att gå vidare i processen. När du godkänner det prisförslag som presenterats bokar vi en tid för ett besök på din fastighet.

Illustration för mindre skärmar3

3. Besök och revidering

Vid besöket på din fastighet undersöker vi vilka förutsättningar fastigheten har för solel. Den nya informationen jämförs med den tidigare för att se till att förutsättningarna fortfarande stämmer. Vi planlägger också hur arbetet ska utföras avseende kabeldragning och placering av växelriktare. Efter besöket kontaktar vi dig för att delge våra beräkningar. När du godkänner det reviderade offertunderlaget och dess prisbild så är det dags för vår projekteringsavdelning att ta vid. Om du vill ha anläggningen installerad inom en snar framtid reserverar vi också ett preliminärt installationsdatum i samband med detta.

Illustration för mindre skärmar4

4. Projektering

Om allting ser bra ut och du har godkänt den ungefärliga prisbilden går vi nu ner på djupet och påbörjar projekteringen. Vi utgår från din fastighets elförbrukning och förutsättningar för att skapa ett solkraftverk som speglar dina behov på bästa möjliga sätt. All information behandlas i våra beräkningssystem för att utforma såväl ritningar som tekniska och ekonomiska kalkyler. 

Illustration för mindre skärmar5

5. Din offert

Nu är det dags för oss att sammanställa all information och översända denna till dig i form av en offert. När du godkänt offerten är det bara att börja installera.

6. Installation

Vi på Gothia har både egna installatörer så väl som samarbetspartners som vi arbetar med. Oavsett vem som installerar din anläggning kommer vår projektledare att ha kontinuerliga kontroller under installationen för att säkerställa högsta möjliga kvalité. I samband med slutförandet får du en genomgång av anläggningen samt en pärm med all information som berör ditt nya solkraftverk. Vi skickar alltid ut en utvärderande enkät en tid efter ditt ärende avslutats för att fånga upp värdefulla tankar och åsikter om hur du upplevt oss.

Kontakt

Fyll i dina uppgifter. Vi återkopplar vi till dig så snart vi kan!

är du redo att

göra skillnad

Fyll i

Offerten är kostnadsfri och ej bindande

För en grönare framtid