Solceller 2019 – en lönsam affär även utan investeringsstöd

Osäkerhet kring investeringsstöd för solceller
Det senaste året har investeringsstödet för solkraftverk varit 30 procent för både privatpersoner och företag. Idag vet vi inte om stödet kommer att minska eller inte. Detta beror på att det i M-KD budgeten ingick en sänkning av den totala budgeten av investeringsstödet från 915 miljoner till 475 miljoner för 2019. På grund av detta vet vi inte om investeringsstödet kommer fördelas på fler och därför minska till 15 eller 20 procent eller om det kommer bibehållas på 30 procent.

I och med detta har vi tagit emot en del frågor angående investeringsstödet och hur man ska tänka framöver. I det här blogginlägget reder vi därför ut huruvida en solcellsanläggning är lönsam utan investeringsstöd. För att förstå varför kommer vi diskutera hur lönsamheten i en solanläggning påverkas av Sveriges framtida elpriser.

Lönsamhetskalkyl för kommersiella anläggningar
Nedan visar Seth, VD, hur en kalkyl ser ut idag för en av våra kunder som ska installera ett stort solkraftverk med 250 kWh. I videon förklarar Seth hur en förändring av investeringsstödet samt elpriset påverkar återbetalningstiden och lönsamheten i en investering i ett solkraftverk.

Varför skulle elpriset öka?
I April 2018 var det ytterst nära att elproduktionen inte räckte till för att möta Sveriges behov. Alla kärnkraftverk var på full effekt, vi  tappade ut så mycket vatten vi kunde i vattenkraftverken och vi importerade så mycket el som våra kablar klarade av. Trots detta var förbrukningen av el så hög att det var på håret att Sverige skulle tvingas stänga av belastningar och tvångsminska landets elkonsumtion.

Under de närmsta åren planeras två av Sveriges kärnkraftverk att stängas ner. Samtidigt lever vi i ett samhälle som hela tiden konsumerar mer el. Fastigheter, elbilar och infrastruktur fortsätter att öka i ett allt mer digitaliserat samhälle. Risken för att konsumtionen överstiger Sveriges kapacitet är stor, så frågan är: Hur kommer Sveriges totala elkonsumtion regleras?

“Det enda vi vet är att vad vi än gissar att elpriset kommer vara under de närmsta 30 åren så kommer vi att ha fel”

Seth Larsson, grundare och VD

Jo, genom att höja elpriset (spotpriset) per kWh. Detta beror på utbud och efterfrågan och när utbudet blir mindre än efterfrågan kommer elpriset öka. Troligtvis kommer helgnätter till exempel ha betydligt mycket lägre pris än vardagarnas eftermiddagar. Skulle det bli brist på effekt kommer elpriset att höjas från ca 0.65 kr i Sverige till kanske 1 kr per kWh eller 3-5 kr per kWh. Vilket exakt pris är svårt att förutspå, men priset skulle höjas tills att företag, industrier och privatpersoner blir tvungna att drastiskt minska sin elkonsumtion så att strömmen räcker till hela Sverige. Eftersom de allra flesta elkonsumenter betalar sin elräkning i efterskott, månad för månad, kan höjningen bli plötslig.

Idag har länder som Tyskland, Holland och Spanien redan ett elpris på tre kronor. Det är därför inte alls omöjligt att Sveriges genomsnittliga elpris kommer att öka till minst tre kronor under de närmsta 30 åren. Det vi med säkerhet kan säga är att en investering i solenergi är ett tryggt alternativ för att säkra en låg och oberoende elkostnad både idag och för framtiden – med eller utan investeringsstöd.

Nyfiken på att veta vad detta skulle innebära för dig? Kontakta oss här!

Share on facebook
Share on linkedin

Du kanske gillar detta

Leave a Reply