Var rädd om din fastighet

Att köpa och äga solceller ska vara både enkelt och roligt! Om du anlitar en seriös och kunnig samarbetspartner så är det stora chanser att det blir så. Innan du bestämmer dig är det några saker du behöver tänka på för att inte bli besviken i efterhand.

30 goda skäl – dig
Ett solkraftverk har en lång livstid och kan producera solel i 30 – 45 år. Eftersom det dessutom är en mycket självständig energikälla är det inte många gånger du faktiskt kommer att spendera tid uppe på ditt tak för att serva anläggningen – om du väljer rätt. Solenergi är fortfarande en nyfödd bransch i Sverige och av naturliga skäl är därför ännu inte alla kunskaper jämnt fördelade över alla aktörer. Regeringen och dess myndigheter är i full gång med att utforma lagar och förordningar som ska underlätta och säkerställa kvalité på byggnationen. Kommuner, räddningstjänster och försäkringsbolag utformar kravlistor och tillstånd medan branschföreningen Svensk Solenergi gör sitt bästa för att utbilda landets installatörer. I väntan på att detta gigantiska arbetet ska bli klart görs en del snedsteg ute i branschen. Genom att vara noggrann i ditt val av installatör och produkter gör du en god långsiktig investering. Hög kvalité är den långsiktigt bästa ekonomin, speciellt i uppstarten av en ny energikälla.

10 miljoner goda skäl – vårt folk
I Sverige bor vi 10 miljoner människor. De allra flesta av oss har hus och hem och många kommer framöver att bo och leva kring fastigheter med solanläggningar på taken. Trots att solenergi har många fantastiska fördelar så är det mycket viktigt att vi också lägger fokus på dess risker. I solkraftverken huserar elektricitet i med samma höga spänningar som de vi bygger stängsel runt i ställverken. Anläggningarna innebär stora tyngder och de är svåra att ha översyn över uppe på taken. Installatörer som ännu inte har fullgoda kunskaper om vilka tillvägagångssätt, riktlinjer och material som krävs sätter i det långa loppet det svenska folket i fara. Dessa stora anläggningar och dess fästen och kablar på våra tak ska hålla i 40 år framöver i såväl snökaos som orkaner. Varje anläggning som idag anläggs av människor utan fullgoda kunskaper riskerar på sikt att skada andra människor när den sista skruven rostar sönder och anläggningen rasar ner på gator och torg eller där kablarna inte installeras på ett fackmässigt sätt och därmed orsakar bränder och strömförande tak. Det gäller att vi handskas med denna nya energikälla på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa att solenergin bringar glädje – inte fara.


8 000 000 000 000 goda skäl – våra fastigheter
Idag förbrukar Sverige runt 160 terrawatt per år. 40% av all elproduktion kommer från kärnkraften, men Sverige har ett uttalat mål om att ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Energimyndigheten spår att mellan 5 och 10 procent av Sveriges elanvändning 2040 kommer vara solel. Enligt samhällsbarometern 2018 har svenska folket än högre tilltro, 73% av oss tror på solenergin som Sveriges största energikälla i framtiden. Låt oss leka med energimyndighetens prognos. Ska solenergin utgöra 10% av Sveriges energiproduktion om 20 år så behöver vi investera uppskattningsvis 160 miljarder kronor. Det blir över 500 000 stycken solkraftverk fördelade över tak och mark. När vi väljer att investera dessa summorna är det mycket viktigt att komma ihåg att en stor del av alla dessa solkraftverken kommer vara tätt integrerade med våra fastigheter. En solanläggning utgör vanligtvis 1-5% av en fastighets värde. I detta exemplet räknar vi med ett snittvärde på 2%. Anläggning installeras dessutom på den absolut viktigaste delen av fastigheten – taket. Vi kan inte riskera kostsamma läckage och vattenskador, solkraftverken måste installeras riskfritt för våra fastigheters värde och välmående. Sveriges investering i solenergi uppkommer alltså inte bara till kostnaden för själva solkraftverken, utan i själva verket så gör vi kirurgiska ingrepp i våra fastigheters viktigaste organ och i ett sammanslaget fastighetsvärde på svindlande 8 tusen miljarder kr (8 000 000 000 000 kr).

Good enough?

I vår vardag kompromissar vi hela tiden mellan pris och kvalité. I många fall nöjer vi oss med något som är tillräckligt bra. I andra fall väljer vi aldrig annat än det bästa. Behöver någon av dina närmaste en pacemaker så väljer du antagligen den högsta kvalitéten du kan få. Vi på Gothia påstår att uttrycket good enough inte hör hemma bland investeringar i solkraftsanläggningar på tak. Om bara 1% av solanläggningarna på Sveriges tak fallerar under de kommande 40 åren så innebär det rasolyckor, elchocker eller bränder på 5000 fastigheter. Det är 250 stycken per år. Är det då acceptabelt att 1% av anläggningarna inte håller kraven? 

Tillsammans står vi inför uppstarten av en outtömlig energikälla som bokstavligt talat strålar av möjligheter för oss och vår miljö. Det är av högsta vikt att alla krafter i samhället medverkar till att det byggs långsiktigt säkra solanläggningar i Sverige. 

Välj inte något som är good enough, välj kunskap och kvalité.

Foto: Seth Larsson, VD

Seth Larsson
VD, Gothia SolenergiSå kom vi fram till 160 miljarder kronor

Sverige förbrukar 160 terrawatt per år. Energimyndigheten utformade i oktober 2016 en strategi för att öka solenergin till 10% av Sveriges totala energiproduktion år 2040. Vi har utgått från att vi år 2040 fortfarande förbrukar 160 TW per år trots att det är möjligt att vi då ligger betydligt högre om vi exempelvis kommer att utöka användandet av elbilar. Räkneexemplet kan alltså vara lågt räknat. 10% av 160 TW är 16 TW. En solanläggnings produktion påverkas alltid av antalet soltimmar och effekten på solinstrålningen. Grovt räknat får vi 1000 kWh per år om vi monterar upp en solkraftsanläggning på 1 kWp. En enkel överslagsberäkning visar då att vi behöver montera upp solkraftsanläggningar motsvarande 16 gigawatt. Om vi uppskattar kostnaden per kWp till 10 000 kr blir den totala investeringen 160 miljarder kronor. Till sist uppskattar vi att genomsnittsanläggningen kostar 300 000 (utslaget över allt från mindre privata fastigheter till stora industritak) så blir det över 500 000 solkraftverk som behöver byggas i Sverige. Lågt räknat blir totalinvesteringen då 160 miljarder kronor. 

Share on facebook
Share on linkedin

Du kanske gillar detta

Leave a Reply